Bảo vệ đề tài Nghiên cứu, ứng dụng IoT trong quản lý thiết bị, điểu khiển hệ thống tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2022

Giải pháp Nhà công nghệ Châu Âu – an toàn điện, chống cháy nổ – smart home Châu Âu tham gia Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh.
– An toàn, tiện nghi, hiện đại 🌟💝💝💝
—————————————–
Phú Thọ số: Uy tín – Trọn niềm tin
0911079135 – 0865748909

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *