Cách dùng VoiceGPT trên điện thoại và máy tính

VoiceGPT là ứng dụng web cho phép bạn giao tiếp với ChatGPT bằng hình thức nói chuyện với ChatGPT mà không cần chạm vào bàn phím. Để sử dụng Chatbot này, Phú Thọ Số hướng dẫn bạn tạo tài khoản như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web https://voicegpt.us bằng smartphone/tablet, iPhone hay bằng trình duyệt trên PC Windows và máy Mac.

Bước 2: Bấm nút Sign up

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu. 

Bước 4: Đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo và sử dụng.

Enjoy!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *